Ponderings and Musings

Small stories. Simple lives. A lone man's journey.

EMOTERA -- Matagal ko nang hindi naririnig ang salitang ito. Madalas itong sabihin ng mga kaibigan ko dati sa publication. At heto, nagbabalik-loob na naman ako.

Posible pala talagang kahit na maraming tao sa paligid mo, mararamdaman mo pa rin ang pag-iisa. Kahit na sabihin pang isang libo o isang milyon ang nakapalibot sa iyo, mag-isa ka pa rin sa mundo.

Isa lang ito sa mga panahong napapatanong ako sa sarili ko kung ano ba talaga ang gusto kong gawin. Mananatili ba ako sa kinalulugaran ko o aalis ba ako para makakita ng iba pang mundo? Hindi lamang iisa ang lugar sa daigdig. Hindi rin iisa ang mga mukha, hugis o ugali ng tao. Gusto kong umalis at lumayo para makakilala pa ako ng ibang tao. Baka sakaling sa paghahanap ko ay makakita rin ako ng isang taong katulad ko.

Matagal nang nabuo ang desisyon ko. Aalis ako sa kasulukuyang estado ko. Magpapakalayo at hahanapin ang sarili ko. Sa isang tagong bahagi ng puso ko, gusto kong maniwalang naririto ka lang at magkakasalubong tayo. Pero alam kong payapa ka na sa kasalukuyang kinalalagyan mo.

Sa totoo lang, naiinggit ako sa'yo. Dahil tahimik at payapa na ang iyong mundo. Dahil hindi mo na mararanasan ang pangungulilang pinagdaraanan ko. Pero alam mo, namimiss kong makita ang ngiti mo. Namimiss ko na rin marinig ang tawa mo. Namimiss ko nang makitang namumula ang pisngi mo sa sobrang kakatawa. Sa madaling salita, namimiss na kita. 

Gusto kong maniwalang posible ang tunay na pag-ibig sa daigdig. Pero, takot din akong subukang ibigay ang puso ko sa iba. Hindi kasi sila tulad mo na katiwa-tiwala. Sigurado akong hindi mo ako sasaktan o lolokohin. Pero, wala ka na.

Minsan, hinahanap kita sa mga taong nakakasalubong ko sa LRT at MRT. Minsan, para akong tangang lumilinga pa kapag nakakita ako ng kahawig mo. Kakatwa, 'di ba? Ganyan kita namimiss, Mr. News and Sports Editor.

Sana ipagdasal mo ako sa kinalulugaran mo ngayon. I miss you so much. Maybe, I will visit you soon. I can't promise a date but I will set one for sure. 

I love you. Always. Forever. In pace requiescat. †

* If what you have found is made of pure matter, it will never spoil and one can always come back. But if what you found is only a moment of light, like the explosion of a star, you will find nothing on your return...*
                                                            
                                                                          -- Excerpt from The Alchemist by Paulo CoelhoHindi mo lang alam kung gaano kitang iniisip araw-araw. Lalo na sa mga panahong may isang taong nagpapaalala sa akin sa iyo...

Ang sakit-sakit. Kaninang umaga lang, umiyak na naman ako kasi napagtanto kong hindi pa rin pala kita nakakalimutan. At araw-araw, lalo pa kitang naiisip dahil gumagawa na ako ng paraan para matupad ang pinakahuling pangako ko sa'yo... Alam mo na iyon.

Akala ko, kapag lumipas na ang mahigit 3 taon (3 years, 10 months and 8 days to be exact), ay makakalimutan na kita.

Hindi pa pala. 

Sana gabayan mo ako kung nasaan ka man ngayon. Kailangang-kailangan kita ngayon...

http://www.musicaddict.com/download/30449-pachelbel--canon-in-d-mp3.html


Portrait of an ISFP - Introverted Sensing Feeling Perceiving
(Introverted Feeling with Extraverted Sensing)


The ArtistAs an ISFP, your primary mode of living is focused internally, where you deal with things according to how you feel about them, or how they fit into your value system. Your secondary mode is external, where you take things in via your five sense in a literal, concrete fashion.

ISFPs live in the world of sensation possibilities. They are keenly in tune with the way things look, taste, sound, feel and smell. They have a strong aesthetic appreciation for art, and are likely to be artists in some form, because they are unusually gifted at creating and composing things which will strongly affect the senses. They have a strong set of values, which they strive to consistently meet in their lives. They need to feel as if they're living their lives in accordance with what they feel is right, and will rebel against anything which conflicts with that goal. They're likely to choose jobs and careers which allow them the freedom of working towards the realization of their value-oriented personal goals.


ISFPs tend to be quiet and reserved, and difficult to get to know well. They hold back their ideas and opinions except from those who they are closest to. They are likely to be kind, gentle and sensitive in their dealings with others. They are interested in contributing to people's sense of well-being and happiness, and will put a great deal of effort and energy into tasks which they believe in.


ISFPs have a strong affinity for aesthetics and beauty. They're likely to be animal lovers, and to have a true appreciation for the beauties of nature. They're original and independent, and need to have personal space. They value people who take the time to understand the ISFP, and who support the ISFP in pursuing their goals in their own, unique way. People who don't know them well may see their unique way of life as a sign of carefree light-heartedness, but the ISFP actually takes life very seriously, constantly gathering specific information and shifting it through their value systems, in search for clarification and underlying meaning.


ISFPs are action-oriented individuals. They are "doers", and are usually uncomfortable with theorizing concepts and ideas, unless they see a practical application. They learn best in a "hands-on" environment, and consequently may become easily bored with the traditional teaching methods, which emphasize abstract thinking. They do not like impersonal analysis, and are uncomfortable with the idea of making decisions based strictly on logic. Their strong value systems demand that decisions are evaluated against their subjective beliefs, rather than against some objective rules or laws.
ISFPs are extremely perceptive and aware of others. They constantly gather specific information about people, and seek to discover what it means. They are usually penetratingly accurate in their perceptions of others.
ISFPs are warm and sympathetic. They genuinely care about people, and are strongly service-oriented in their desire to please. They have an unusually deep well of caring for those who are close to them, and are likely to show their love through actions, rather than words.


ISFPs have no desire to lead or control others, just as they have no desire to be led or controlled by others. They need space and time alone to evaluate the circumstances of their life against their value system, and are likely to respect other people's needs for the same.


The ISFP is likely to not give themself enough credit for the things which they do extremely well. Their strong value systems can lead them to be intensely perfectionist, and cause them to judge themselves with unneccesary harshness.


The ISFP has many special gifts for the world, especially in the areas of creating artistic sensation, and selflessly serving others. Life is not likely to be extremely easy for the ISFP, because they take life so seriously, but they have the tools to make their lives and the lives of those close to them richly rewarding experiences.
Jungian functional preference ordering:
 
Dominant: Introverted Feeling
Auxiliary: Extraverted Sensing
Tertiary: Introverted Intuition
Inferior: Extraverted Thinking
     


Taken from : http://www.personalitypage.com/ISFP.html after finishing the Brutally Honest Personality Test.05/15/09
Love is a salve as the summer breeze,
Gently cooling, softly whispering to ease.
A moment’s battle, an hour’s struggle,
All vanish quickly in a mother’s cuddle.

I hear mother’s whisper, caressing me tender,
The warmth in her bosom providing a shelter.
Lull me to slumber, hold me forever,
In a world of deception, confusion and terror.

08/10/09
Luha ng Kahapon

Ano pa ang silbi ng bawat araw ko, sinta,
Kung sa paglipas nito’y ‘di ka makikita?
Ano pa ang silbi ng ganda ng umaga,
Kung sa paglipas nito’y ‘di sisilay iyong mukha?

Ano pa ang silbi ng katha o tula,
Kung sa bawat linya nito’y ‘di ka kasama?
Ano’ng puwang sa mundo nitong aking puso,
Kung ang bawat tibok nito’y walang tinig o tono?

Ikaw ang nagbigay-kulay sa madilim kong mundo.
Ang liwanag at init na tumunaw sa aking puso.
Ano pa ang silbi ng bukas at ngayon,
Kung ang puso’y baon sa alaala ng kahapon?

Ano pa ang silbi ng pag-ibig o paghanga,
Kung ang taong paglalaana’y tuluyan nang nawala?
Ano pa ang silbi ng sukat at tugma,
Kung ang sugat sa puso’y ‘di maghihilom pa?

2003 (published in The Rosarian, UST-EHS’s official student newspaper)
Busal

Isang umaga, habang lulan ng jeep,
Pumasok sa paaralan kasabay ang mga taong nagmamadali.
Dalawang kapwa drayber ang nag-usap sa ‘king harapan,
Kahapon lamang nang masawi ang isang kasamahan.
      Sa ‘di malamang dahilan, namatay nga ba?
      O pinatay ng isang taong hawak ang susi ng kapangyarihan?
Ayon sa kanila, nagtangka raw itong manlaban,
Sa mapaniil na kamay na bakal ng nasa itaas.
Sadya nga bang nararapat na ito ang kasapitan,
Ng maliit na mamamayang ipinagtanggol ang kanyang KARAPATAN?

At paano pa nagagawang tumawa ng mga ito,
Sa kapwa nila na halos katulad ng kanilang mundo?
Nabibilang sa parehong katayuan,
Kaya’t kanila ring nalalaman,
Mga sulirani’t ugat ng kasawian,
Ng kaaba-abang nilalang na pinagkaitan,
Nang nararapat sana’y kanyang KARAPATAN.

Lihim akong nainis sa kanilang pagtudyo,
Tingin ko sa kanila’y parang mga Hudyo!
Matahimik sana ang iyong kaluluwa,
Naawa sana ang sa’yo’y pumaslang,
Lalo na sa naiwan mong pamilya.
Walang awang pinatay upang mapagtakpan,
Ang itinatagong baho’t madilim na katotohanan…

11/11/08
Lunatic’s Sonata (version I) (Original title: Sonata for the Necrophilic)

Lost in the rhythm,
Your hands move through the ivory keys.
The music is filling your eyes with tears.
The moon watches over the lunatic,
Who solemnly wishes he does not fall asleep.
Hopelessly praying God shall not move the day,
Curse the dawn, stop the twilight,
For she is all his tonight!

She sits at the far corner of the pitch dark room,
Hands clasped, eyes tightly shut,
Immobile, her fingers not moving an inch.

His fingers now struck the last note of the masterpiece,
Thanks to Beethoven, the sonata is now finished!
He moves closer, kisses her lips tenderly,
Yet she is all cold and silent for eternity…

11/11/08
Fireflies

A soft breeze blows through the trees,
As they silently witness my flowing tears.
When all of a sudden, tiny creatures with wings,
Caught my eyes as they move in such magical gleam.

I heard Mama’s voice softly calling my name,
Such gentleness slowly healing my immense pain.
“Child, listen. Fireflies are the closest resemblance of the stars,
Hold them closely and they’ll give you such glow and warmth.
For spirits like stars, watch over us every night,
Seeing them needed not the eyes or thy sight.”

I felt the cool touch of the wind on my skin caressing me lightly,
Mother, is that you hugging me tightly?


12/07/07
There is nothing but unspoken words between us,
These walls that separate the two of us.
If I reach out, would you hold my hand,
Would you promise to stay and not stray apart?
If I call out your name, would you call out back,
Would you tell me you love me or just hold back that love?
There is nothing but unspoken words between us,
Do you know these unspoken words are killing us?

02/14/01 (A poem I made for someone when I was still in first year high school. This is just an excerpt. I can’t remember the remaining lines.)

Solitude

Alone, I stand upon the shadows,
The shadows cast around circles.
Around circles filled with crowds surrounding you,
Keeping you away, so far away from me.

06/10/04
Kaluluwang Naglalakbay sa Kawalan

Batang umiiyak sa kawalan,
Nilamon ng iyong kadiliman ang liwanag.
Ang paninging kusang pumanaw, kumulimlim,
Isipang dinungisan ng taglay mong lagim.

Umaasa, naninikluhod habang nakatanaw sa kalangitan,
At sa puso mo’y namutawi isang inusal mong dasal.
Sa tulad mong uhaw sa pagmamahal,
Pag-unawa’t pagkalinga ng sa’yo’y lumalang.

Inaasam ang kapatawaran ng Iyong Tgapaglikha,
Ikaw ba’y natatakot sa sasapiting sumpa?
Nang apoy na tumupok sa iyong mga pakpak,
Upang mahulog sa dagat na aanod sa paniniwala.
Ang ulos ang nagtakda sa iyong kapalaran,
Huli na ba ang lahat?
Bakit nagsusumigaw ang Kamatayan?

12/02/07
Papercut
This as the metal sheet man made,
The wind cuts deep through the skin like a blade.
It howls loudly to the soul piercing the fragile heart,
The soul bleeds inevitably, broken like mirror shards.
This coaxing wind blowing forcibly through the walls,
Blood dripping slowly from the veins,
Tears silently shed for that dying maiden.
Hands reaching towards the sky,
“Father, save me,” her voice calls to Him,
The one who fashioned her every part and being.
Wondering if He heard her summon Him from afar,
As she slowly takes her breath to be one with the stars…

12/02/07
(One of the poems I remembered him criticizing and said it’s better if I change turbulent to ‘bewildered.’ =) )

She call upon her muses to sing her a lullaby,
For her turbulent spirit cannot be calmed.
Thoughts swim like whirlpools of water,
And her soul is being swallowed by the quicksand of her world…
There is nothing but emptiness in that lone universe,
Where there is none who dwells in its core.
She is drenched by the brine waters of the sea,
The liquid that flows freely from her eyes.
Praying that a salve may serve as a cure,
To that lasting emptiness within her soul.
When you find there is no purpose for you on this world,
Death shall slowly creep through those fragile bones…

12/02/07
Empty as a blank sheet and slate,
Pure and frigid as that pristine snow,
Clear and smooth as that running stream or brook,
Her mind holds nothing but an empty world,
Where are her muses to sing her a lullaby?
Where is her heart? Does she know how to cry?
What is pain? Is there agony?
Pretending she is not in misery,
Where are those sullen tears?
Dear lady, do you know how to weep?
Whispering emptiness in this miserable world,
Wishing Death to come knocking and end that suffering soul.

01/12/07 ( A poem I composed after remembering what I did a few weeks ago, like burning some useless papers and memories…)
Arson
Crumpled sheets of paper,
Letters scribbled and scattered on each page.
Empty words of love, disillusioned promises,
A mirage of an envisioned passion,
Written as figment of one’s imagination.
A love born in a tapestry of lies,
Her heart torn asunder, brine wells fall down her eyes.
Slowly, she tears the pages,
While remembering the face of the man she loves.
Slowly, she drops the pages down,
Where the furnace embrace them in its blazing warmth.
Slowly, she reminisced the memories they had,
Where the bitter fang of truth poisoned her heart.
Slowly, the pages are consumed by the fire,
Where the ashes remain as the ugly reminder of that love.
There is no turning back,
So she chooses to live her life.


01/13/07
Mata Hari (A poem I made after reading Mata Hari’s life.)

Lovely enchantress, dance with me tonight,
With the moon and the stars watching thy graceful flight.
Oh, mystical seductress, men swoon for thine eyes,
Longing to own you even for just one night.
Listen, they promise eternal treasures,
Just to imprison you in their arms.
Yet, a stealthy glow was found in those mystic eyes.
Should you deceive or remain loyal?
Their hearts become captives of your charms…
And the silence was broken,
The melody stopped all of a sudden!
You feet were entangled to the chains of fire,
They found you guilty of a heinous crime.
An innocent perpetrator held in a shameful trial,
A traitor to your country, a despicable spy!
You were destined to face such fatal line,
Bullets cut through that soft, desired flesh,
As the passion of men in guns put an end to your distress.
Lovely enchantress, soon you become one with the stars…

05/28/2011

Kapag naupo ako sa isang sulok,
Asahan mong hindi ito pagmumukmok.
Maaaring ‘di mo alam, ako’y manlalakbay,
Habang ang isip ko’y naglalayag sa malawak na kawalan.

Heto na naman ako,
Hawak ang papel at pluma ko.
Habang nagmamadaling isulat ang nasa isip ko.
Abalang binibisita ang sarili kong mundo.

Maaari kang sumama kung interesado ka,
Iilan lang ang nakababasa ng aking likha.
Pasensya na, inaantok ka ba?
Ganyan talaga kapag ‘di matalos ang akda.

Hinihintay kong magmukmok kang tulad ko,
At makiumpok sa espasyo dito sa tabi ko.
Masasanay ka rin sa aking mundo,
Malay mo, balang araw, maging iyo na ito?
(I checked my organizer and found these poems written on several pages. Out of boredom and while waiting for my turn to donate some blood, I decided to write these poems as pastime.

I always try to make sure I do something worthwhile during my free times.)


                                                                                                                         June 3, 2010 (1:36 p.m.)

JAPAYUKI


Ayoko sa Japayuki.
Maamoy,
Malansa,
at matitinik kang talaga.

Maraming lalaki,
ang may gusto sa Japayuki.

Pero, hindi ako.
Hinding-hindi ako.
Magkamatayan man tayo!

Kadalasan,
siya ay napalilibutan ng ilaw.
At palaging grandeng entrada,
ang sumasalubong sa kanya.

Kinailangang mag-Niponngo,
at magsalitang tila may sipon.
Parang may nakabara sa ilong,
sana'y pati sa kanyang dumurugong puso.

Ayoko sa Japayuki...

Amoy pa lang,
nakasusulasok na!
lalo na't 'pag natikman,
kanyang pira-pirasong laman.

Ayokong matinik at mahirinan,
mapaprito man 'yan o sinigang.

Ngunit patuloy siyang sumasayaw,
sa gitna nang nagpapalitang ilaw.
Sa Kabuki, ikaw ang pangunahing tauhan.
Itago mo ang luha,
magpinta ng ngiti sa mukha!

Ayoko sa Japayuki!

Ang lahat-lahat ng tungkol sa kanya.

Ang pang-aalipusta at pandudusta,
pilit niyayakap niya,
para sa iilang lapad,
dangal mo'y ibinilad.

Ngunit, Japayuki ka man,
'di ka huhusgahan.
Hudas lamang ang magbubuhat
ng sarili sa pedestal!

Japayuki ka,
oo, iyon ka.
Subalit tao ka.
At hindi isang
nakapandidiring isda...


                                                                                                                        June 3, 2010 (2:30 p.m.)


Usapan sa Blood Bank

Sa gawing kaliwa,
umaalingawngaw
sapantaha ng dalwang 'di nasisiyahan,
sa pagkapanalo ni Noynoy,
sila'y 'di kumbinsido.
Gusto ni Ate si Teodoro,
si Kuya nama'y nakikinig sa kanyang sentimyento.

Tatlong lalaki ang kangina'y nag-umpukan,
Usapan ang 'flavor of the month' nila.
'Yung isa, huli sa aktong nangangaliwa,
Si Ma'am ang lihim niyang pantasya.
Katextmate, 'di mabilang,
kabi-kabila ang kasagutan.
Ngiting aso ang dalawa,
suportado ang kaibigan nila.

Mahaba ang pila,
at ako'y nanlalamig na.
Subalit sa blood screening,
'di makakawala!

Tuloy ang usapan.

May bagong umpukan,
usapang labada, abala si Ina,
naiwan ang mga anak niya,
may magbabantay ba sa kanila?

Mauulinig ang alingawngaw,
samantalang ako'y nasa loob ng silid na.

Naiinip na matawag,
subalit, 'di pa tapos ang laban.

Sa loob, inquirer si Dok,
kinukumpirma kay Manong kanyang mga sagot.
May AIDS ka ba? Naiintindihan mo ba?
'Pagkat sakit na ito'y nakahahawa,
automatic rejection 'pag napatunayan na.
Solohin mo ang sakit mo't
'wag mandamay ng iba!

Ang haba ng proseso,
sa pagkuha ng dugo,
Naiinip na ako sa sobrang bagal nito.

Pampalipas-oras ang tulang ito,
Ngunit 'di pa rin nasusuri ang aking dugo.


                                                                                                                         June 3, 2010 (4:11 p.m.)

Nag-iisa
ang mangangatha.
walang kapiling
kundi ang tula.

Kataka-talang
sa laksa-laksang tanan,
matitipon ang daan-daang salita.

Malayang nagliliwaliw
itong isip na magiliw.
Pilit niyang inaaliw
ang sariling pagkabaliw.

Libu-libong mga salita,
daan-daan katha.
Subalit, magpatuloy man ang mga kamay,
Sa pagsusulat,
pagbubulay-bulay,
pagkukulay,
mananatiling malumbay,
ang pusong inalila mo ____________.

Please observe the Intellectual Property Rights.

                                                                                                                               -- Raphaelle (I. N. J.)


About Me

My photo
++ literary emo ++ lover of Apollo ++ MISANTHROPIST ++ certified INTROVERT! ++ writer ++ lover of letters ++ lunatic ++ descendant of Thanatos ++ rival of Nyx ++ archenemy of Hypnos ++ reader between the lines ++ fantasizes of visiting the Louvre Museum someday ++ wishes to defeat Marco Polo's record on circumnavigation ++ daydream traveler ++ gothic muse ++ dark angel ++ mental succubus ++ walang pakialam sa mundo (maliban sa mga taong importante sa akin)++ HATER OF PRETENSION ++ artistic ++ autistic ++ may sariling mundo ++ creator of her universe ++ MAHILIG SA DUGO

On Raphaelle's Wings

RAPHAEL is one of the seven guardian angels who protect mankind and follow God's plans.

While some people believe that he was the angel meant to give luck to cockfighters and betters, Raphael was actually there to guide and heal the brokenhearted.

Thus, Raphael meant "God heals."


This is my corner amongst the sea of many identities and characters.

This blog contains the many thoughts, questions and ponderings that my mind held for so long.

So, sit back, relax and prepare to take a flight.

Let Raphaelle's (my female persona) wings take you on a journey beyond compare, to a faraway land you sought to conquer, touch, see and hold.

Chinggayan Corner!

Lovers of the Misanthropist

Proud to be One!

Search This Blog

Venerators of the Fallen

Come One, Come All! Hear Ye, Hear Ye!!!

free counters