Safe Haven

Personal Anecdotes - Random Literary and Prose - My Personal Blackhole. Literary heals a broken heart - - little by little, every single day.

(I checked my organizer and found these poems written on several pages. Out of boredom and while waiting for my turn to donate some blood, I decided to write these poems as pastime.

I always try to make sure I do something worthwhile during my free times.)


                                                                                                                         June 3, 2010 (1:36 p.m.)

JAPAYUKI


Ayoko sa Japayuki.
Maamoy,
Malansa,
at matitinik kang talaga.

Maraming lalaki,
ang may gusto sa Japayuki.

Pero, hindi ako.
Hinding-hindi ako.
Magkamatayan man tayo!

Kadalasan,
siya ay napalilibutan ng ilaw.
At palaging grandeng entrada,
ang sumasalubong sa kanya.

Kinailangang mag-Niponngo,
at magsalitang tila may sipon.
Parang may nakabara sa ilong,
sana'y pati sa kanyang dumurugong puso.

Ayoko sa Japayuki...

Amoy pa lang,
nakasusulasok na!
lalo na't 'pag natikman,
kanyang pira-pirasong laman.

Ayokong matinik at mahirinan,
mapaprito man 'yan o sinigang.

Ngunit patuloy siyang sumasayaw,
sa gitna nang nagpapalitang ilaw.
Sa Kabuki, ikaw ang pangunahing tauhan.
Itago mo ang luha,
magpinta ng ngiti sa mukha!

Ayoko sa Japayuki!

Ang lahat-lahat ng tungkol sa kanya.

Ang pang-aalipusta at pandudusta,
pilit niyayakap niya,
para sa iilang lapad,
dangal mo'y ibinilad.

Ngunit, Japayuki ka man,
'di ka huhusgahan.
Hudas lamang ang magbubuhat
ng sarili sa pedestal!

Japayuki ka,
oo, iyon ka.
Subalit tao ka.
At hindi isang
nakapandidiring isda...


                                                                                                                        June 3, 2010 (2:30 p.m.)


Usapan sa Blood Bank

Sa gawing kaliwa,
umaalingawngaw
sapantaha ng dalwang 'di nasisiyahan,
sa pagkapanalo ni Noynoy,
sila'y 'di kumbinsido.
Gusto ni Ate si Teodoro,
si Kuya nama'y nakikinig sa kanyang sentimyento.

Tatlong lalaki ang kangina'y nag-umpukan,
Usapan ang 'flavor of the month' nila.
'Yung isa, huli sa aktong nangangaliwa,
Si Ma'am ang lihim niyang pantasya.
Katextmate, 'di mabilang,
kabi-kabila ang kasagutan.
Ngiting aso ang dalawa,
suportado ang kaibigan nila.

Mahaba ang pila,
at ako'y nanlalamig na.
Subalit sa blood screening,
'di makakawala!

Tuloy ang usapan.

May bagong umpukan,
usapang labada, abala si Ina,
naiwan ang mga anak niya,
may magbabantay ba sa kanila?

Mauulinig ang alingawngaw,
samantalang ako'y nasa loob ng silid na.

Naiinip na matawag,
subalit, 'di pa tapos ang laban.

Sa loob, inquirer si Dok,
kinukumpirma kay Manong kanyang mga sagot.
May AIDS ka ba? Naiintindihan mo ba?
'Pagkat sakit na ito'y nakahahawa,
automatic rejection 'pag napatunayan na.
Solohin mo ang sakit mo't
'wag mandamay ng iba!

Ang haba ng proseso,
sa pagkuha ng dugo,
Naiinip na ako sa sobrang bagal nito.

Pampalipas-oras ang tulang ito,
Ngunit 'di pa rin nasusuri ang aking dugo.


                                                                                                                         June 3, 2010 (4:11 p.m.)

Nag-iisa
ang mangangatha.
walang kapiling
kundi ang tula.

Kataka-takang
sa laksa-laksang tanan,
matitipon ang daan-daang salita.

Malayang nagliliwaliw
itong isip na magiliw.
Pilit niyang inaaliw
ang sariling pagkabaliw.

Libu-libong mga salita,
daan-daang katha.
Subalit, magpatuloy man ang mga kamay,
Sa pagsusulat,
pagbubulay-bulay,
pagkukulay,
mananatiling malumbay,
ang pusong inalila mo ____________.

Please observe the Intellectual Property Rights.

                                                                                                                               -- Raphaelle (I. N. J.)


About Me

My photo
++ literary emo ++ lover of Apollo ++ MISANTHROPIST ++ certified INTROVERT! ++ writer ++ lover of letters ++ lunatic ++ descendant of Thanatos ++ rival of Nyx ++ archenemy of Hypnos ++ reader between the lines ++ fantasizes of visiting the Louvre Museum someday ++ wishes to defeat Marco Polo's record on circumnavigation ++ daydream traveler ++ gothic muse ++ dark angel ++ mental succubus ++ walang pakialam sa mundo (maliban sa mga taong importante sa akin)++ HATER OF PRETENSION ++ artistic ++ autistic ++ may sariling mundo ++ creator of her universe ++ loyal

On Raphaelle's Wings

RAPHAEL is one of the seven guardian angels who protect mankind and follow God's plans.

While some people believe that he was the angel meant to give luck to cockfighters and betters, Raphael was actually there to guide and heal the brokenhearted.

Thus, Raphael meant "God heals."


This is my corner amongst the sea of many identities and characters.

This blog contains the many thoughts, questions and ponderings that my mind held for so long.

So, sit back, relax and prepare to take a flight.

Let Raphaelle's (my female persona) wings take you on a journey beyond compare, to a faraway land you sought to conquer, touch, see and hold.

Chinggayan Corner!

Lovers of the Misanthropist

Proud to be One!

Search This Blog

Venerators of the Fallen

Come One, Come All! Hear Ye, Hear Ye!!!

free counters