Feature Writer at Work

Creative writeups backed up with facts and sensible words, all for the glory of the greatest Writer of all time -- GOD.05/15/09
Love is a salve as the summer breeze,
Gently cooling, softly whispering to ease.
A moment’s battle, an hour’s struggle,
All vanish quickly in a mother’s cuddle.

I hear mother’s whisper, caressing me tender,
The warmth in her bosom providing a shelter.
Lull me to slumber, hold me forever,
In a world of deception, confusion and terror.

08/10/09
Luha ng Kahapon

Ano pa ang silbi ng bawat araw ko, sinta,
Kung sa paglipas nito’y ‘di ka makikita?
Ano pa ang silbi ng ganda ng umaga,
Kung sa paglipas nito’y ‘di sisilay iyong mukha?

Ano pa ang silbi ng katha o tula,
Kung sa bawat linya nito’y ‘di ka kasama?
Ano’ng puwang sa mundo nitong aking puso,
Kung ang bawat tibok nito’y walang tinig o tono?

Ikaw ang nagbigay-kulay sa madilim kong mundo.
Ang liwanag at init na tumunaw sa aking puso.
Ano pa ang silbi ng bukas at ngayon,
Kung ang puso’y baon sa alaala ng kahapon?

Ano pa ang silbi ng pag-ibig o paghanga,
Kung ang taong paglalaana’y tuluyan nang nawala?
Ano pa ang silbi ng sukat at tugma,
Kung ang sugat sa puso’y ‘di maghihilom pa?

2003 (published in The Rosarian, UST-EHS’s official student newspaper)
Busal

Isang umaga, habang lulan ng jeep,
Pumasok sa paaralan kasabay ang mga taong nagmamadali.
Dalawang kapwa drayber ang nag-usap sa ‘king harapan,
Kahapon lamang nang masawi ang isang kasamahan.
      Sa ‘di malamang dahilan, namatay nga ba?
      O pinatay ng isang taong hawak ang susi ng kapangyarihan?
Ayon sa kanila, nagtangka raw itong manlaban,
Sa mapaniil na kamay na bakal ng nasa itaas.
Sadya nga bang nararapat na ito ang kasapitan,
Ng maliit na mamamayang ipinagtanggol ang kanyang KARAPATAN?

At paano pa nagagawang tumawa ng mga ito,
Sa kapwa nila na halos katulad ng kanilang mundo?
Nabibilang sa parehong katayuan,
Kaya’t kanila ring nalalaman,
Mga sulirani’t ugat ng kasawian,
Ng kaaba-abang nilalang na pinagkaitan,
Nang nararapat sana’y kanyang KARAPATAN.

Lihim akong nainis sa kanilang pagtudyo,
Tingin ko sa kanila’y parang mga Hudyo!
Matahimik sana ang iyong kaluluwa,
Naawa sana ang sa’yo’y pumaslang,
Lalo na sa naiwan mong pamilya.
Walang awang pinatay upang mapagtakpan,
Ang itinatagong baho’t madilim na katotohanan…

11/11/08
Lunatic’s Sonata (version I) (Original title: Sonata for the Necrophilic)

Lost in the rhythm,
Your hands move through the ivory keys.
The music is filling your eyes with tears.
The moon watches over the lunatic,
Who solemnly wishes he does not fall asleep.
Hopelessly praying God shall not move the day,
Curse the dawn, stop the twilight,
For she is all his tonight!

She sits at the far corner of the pitch dark room,
Hands clasped, eyes tightly shut,
Immobile, her fingers not moving an inch.

His fingers now struck the last note of the masterpiece,
Thanks to Beethoven, the sonata is now finished!
He moves closer, kisses her lips tenderly,
Yet she is all cold and silent for eternity…

11/11/08
Fireflies

A soft breeze blows through the trees,
As they silently witness my flowing tears.
When all of a sudden, tiny creatures with wings,
Caught my eyes as they move in such magical gleam.

I heard Mama’s voice softly calling my name,
Such gentleness slowly healing my immense pain.
“Child, listen. Fireflies are the closest resemblance of the stars,
Hold them closely and they’ll give you such glow and warmth.
For spirits like stars, watch over us every night,
Seeing them needed not the eyes or thy sight.”

I felt the cool touch of the wind on my skin caressing me lightly,
Mother, is that you hugging me tightly?


12/07/07
There is nothing but unspoken words between us,
These walls that separate the two of us.
If I reach out, would you hold my hand,
Would you promise to stay and not stray apart?
If I call out your name, would you call out back,
Would you tell me you love me or just hold back that love?
There is nothing but unspoken words between us,
Do you know these unspoken words are killing us?

02/14/01 (A poem I made for someone when I was still in first year high school. This is just an excerpt. I can’t remember the remaining lines.)

Solitude

Alone, I stand upon the shadows,
The shadows cast around circles.
Around circles filled with crowds surrounding you,
Keeping you away, so far away from me.

06/10/04
Kaluluwang Naglalakbay sa Kawalan

Batang umiiyak sa kawalan,
Nilamon ng iyong kadiliman ang liwanag.
Ang paninging kusang pumanaw, kumulimlim,
Isipang dinungisan ng taglay mong lagim.

Umaasa, naninikluhod habang nakatanaw sa kalangitan,
At sa puso mo’y namutawi isang inusal mong dasal.
Sa tulad mong uhaw sa pagmamahal,
Pag-unawa’t pagkalinga ng sa’yo’y lumalang.

Inaasam ang kapatawaran ng Iyong Tgapaglikha,
Ikaw ba’y natatakot sa sasapiting sumpa?
Nang apoy na tumupok sa iyong mga pakpak,
Upang mahulog sa dagat na aanod sa paniniwala.
Ang ulos ang nagtakda sa iyong kapalaran,
Huli na ba ang lahat?
Bakit nagsusumigaw ang Kamatayan?

12/02/07
Papercut
Thin as the metal sheet man made,
The wind cuts deep through the skin like a blade.
It howls loudly to the soul piercing the fragile heart,
The soul bleeds inevitably, broken like mirror shards.
This coaxing wind blowing forcibly through the walls,
Blood dripping slowly from the veins,
Tears silently shed for that dying maiden.
Hands reaching towards the sky,
“Father, save me,” her voice calls to Him,
The one who fashioned her every part and being.
Wondering if He heard her summon Him from afar,
As she slowly takes her breath to be one with the stars…

12/02/07
(One of the poems I remembered him criticizing and said it’s better if I change turbulent to ‘bewildered.’ =) )

She call upon her muses to sing her a lullaby,
For her turbulent spirit cannot be calmed.
Thoughts swim like whirlpools of water,
And her soul is being swallowed by the quicksand of her world…
There is nothing but emptiness in that lone universe,
Where there is none who dwells in its core.
She is drenched by the brine waters of the sea,
The liquid that flows freely from her eyes.
Praying that a salve may serve as a cure,
To that lasting emptiness within her soul.
When you find there is no purpose for you on this world,
Death shall slowly creep through those fragile bones…

12/02/07
Empty as a blank sheet and slate,
Pure and frigid as that pristine snow,
Clear and smooth as that running stream or brook,
Her mind holds nothing but an empty world,
Where are her muses to sing her a lullaby?
Where is her heart? Does she know how to cry?
What is pain? Is there agony?
Pretending she is not in misery,
Where are those sullen tears?
Dear lady, do you know how to weep?
Whispering emptiness in this miserable world,
Wishing Death to come knocking and end that suffering soul.

01/12/07 ( A poem I composed after remembering what I did a few weeks ago, like burning some useless papers and memories…)
Arson
Crumpled sheets of paper,
Letters scribbled and scattered on each page.
Empty words of love, disillusioned promises,
A mirage of an envisioned passion,
Written as figment of one’s imagination.
A love born in a tapestry of lies,
Her heart torn asunder, brine wells fall down her eyes.
Slowly, she tears the pages,
While remembering the face of the man she loves.
Slowly, she drops the pages down,
Where the furnace embrace them in its blazing warmth.
Slowly, she reminisced the memories they had,
Where the bitter fang of truth poisoned her heart.
Slowly, the pages are consumed by the fire,
Where the ashes remain as the ugly reminder of that love.
There is no turning back,
So she chooses to live her life.


01/13/07
Mata Hari (A poem I made after reading Mata Hari’s life.)

Lovely enchantress, dance with me tonight,
With the moon and the stars watching thy graceful flight.
Oh, mystical seductress, men swoon for thine eyes,
Longing to own you even for just one night.
Listen, they promise eternal treasures,
Just to imprison you in their arms.
Yet, a stealthy glow was found in those mystic eyes.
Should you deceive or remain loyal?
Their hearts become captives of your charms…
And the silence was broken,
The melody stopped all of a sudden!
You feet were entangled to the chains of fire,
They found you guilty of a heinous crime.
An innocent perpetrator held in a shameful trial,
A traitor to your country, a despicable spy!
You were destined to face such fatal line,
Bullets cut through that soft, desired flesh,
As the passion of men in guns put an end to your distress.
Lovely enchantress, soon you become one with the stars…

05/28/2011

Kapag naupo ako sa isang sulok,
Asahan mong hindi ito pagmumukmok.
Maaaring ‘di mo alam, ako’y manlalakbay,
Habang ang isip ko’y naglalayag sa malawak na kawalan.

Heto na naman ako,
Hawak ang papel at pluma ko.
Habang nagmamadaling isulat ang nasa isip ko.
Abalang binibisita ang sarili kong mundo.

Maaari kang sumama kung interesado ka,
Iilan lang ang nakababasa ng aking likha.
Pasensya na, inaantok ka ba?
Ganyan talaga kapag ‘di matalos ang akda.

Hinihintay kong magmukmok kang tulad ko,
At makiumpok sa espasyo dito sa tabi ko.
Masasanay ka rin sa aking mundo,
Malay mo, balang araw, maging iyo na ito?
About Me

My photo
++ literary emo ++ lover of Apollo ++ MISANTHROPIST ++ certified INTROVERT! ++ writer ++ lover of letters ++ lunatic ++ descendant of Thanatos ++ rival of Nyx ++ archenemy of Hypnos ++ reader between the lines ++ fantasizes of visiting the Louvre Museum someday ++ wishes to defeat Marco Polo's record on circumnavigation ++ daydream traveler ++ gothic muse ++ dark angel ++ mental succubus ++ walang pakialam sa mundo (maliban sa mga taong importante sa akin)++ HATER OF PRETENSION ++ artistic ++ autistic ++ may sariling mundo ++ creator of her universe ++ MAHILIG SA DUGO

On Raphaelle's Wings

RAPHAEL is one of the seven guardian angels who protect mankind and follow God's plans.

While some people believe that he was the angel meant to give luck to cockfighters and betters, Raphael was actually there to guide and heal the brokenhearted.

Thus, Raphael meant "God heals."


This is my corner amongst the sea of many identities and characters.

This blog contains the many thoughts, questions and ponderings that my mind held for so long.

So, sit back, relax and prepare to take a flight.

Let Raphaelle's (my female persona) wings take you on a journey beyond compare, to a faraway land you sought to conquer, touch, see and hold.

Chinggayan Corner!

Lovers of the Misanthropist

Proud to be One!

Search This Blog

Venerators of the Fallen

Come One, Come All! Hear Ye, Hear Ye!!!

free counters