Feature Writer at Work

Creative writeups backed up with facts and sensible words, all for the glory of the greatest Writer of all time -- GOD.

May 15, 2009

Love is a salve as the summer breeze,
gently cooling, softly whispers to ease.
A moment's battle, an hour's struggle,
All vanish in a mother's cuddle.

I hear mother's whisper caressing me tender,
The warmth in her bosom providing shelter.
Lull me to slumber, hold me forever,
In a world of deception, confusion and terror.

-- Minsan, dumarating sa buhay natin ang mga panahong sana ay maaari pa tayong bumalik sa sinapupunan ng ating ina. Sa kanyang sinapupunan, mararamdaman natin ang pagkalinga at proteksyong walang kasing init at hindi napaparam.

Kung sana, pwede lang tayong maging mga sanggol habambuhay... Ngunit, kung mangyayari iyon, sino naman ang mag-aalaga sa ating magulang kapag sila ay tumanda? Pipiliin ba nating maging palaasa at humihingi ng tulong sa iba? Hindi ba sila magsasawang alagaan tayo habambuhay?

Dapat matuto rin tayong tanggapin ang mga pagbabago. Kaya nga tumatanda ang tao. Kaya nga nagkakaisip at gumagawa ng mga sariling desisyon.

Ayokong umasa habambuhay sa mga magulang ko.

(Binuo noong Mayo 15, 2009 habang tahimik na nakaupo malapit sa labasan ng eskwelahan. Kasalukuyan namin noong hinihintay ang pagdating ng isa naming opisyal bilang pagtupad sa obligasyon namin sa publikasyon.)

3 comments:

Hindi maiiwasan ang mga pagkakataon na nanaisin ng isang tao ang bumalik sa sinapupunan ng kaniyang ina, dahil dito tayo nakaranas ng ibayong pagmamahal ang pagkalinga. Ngunit tulad ng mga ibon, nanaisin nating lumipad gamit ang sariling mga pakpak. Kahit hinahanap ko ang di mapapantayang init at pagaaruga, hindi ko pa rin naaising maging sanggol sa panghabang-buhay.

missing my mom too. sob.

love,
nobe

www.deariago.com
www.iamnobe.wordpress.com

Hey Nobe! Nice to meet you! I believe this is your first time to come here.

I want to give you a big WELCOME!!!

Just visited your site but I can't comment. I think you do not allow comments to be published on your site? Sayang, I like your posts, eh. You do miss your mother...

About Me

My photo
++ literary emo ++ lover of Apollo ++ MISANTHROPIST ++ certified INTROVERT! ++ writer ++ lover of letters ++ lunatic ++ descendant of Thanatos ++ rival of Nyx ++ archenemy of Hypnos ++ reader between the lines ++ fantasizes of visiting the Louvre Museum someday ++ wishes to defeat Marco Polo's record on circumnavigation ++ daydream traveler ++ gothic muse ++ dark angel ++ mental succubus ++ walang pakialam sa mundo (maliban sa mga taong importante sa akin)++ HATER OF PRETENSION ++ artistic ++ autistic ++ may sariling mundo ++ creator of her universe ++ MAHILIG SA DUGO

On Raphaelle's Wings

RAPHAEL is one of the seven guardian angels who protect mankind and follow God's plans.

While some people believe that he was the angel meant to give luck to cockfighters and betters, Raphael was actually there to guide and heal the brokenhearted.

Thus, Raphael meant "God heals."


This is my corner amongst the sea of many identities and characters.

This blog contains the many thoughts, questions and ponderings that my mind held for so long.

So, sit back, relax and prepare to take a flight.

Let Raphaelle's (my female persona) wings take you on a journey beyond compare, to a faraway land you sought to conquer, touch, see and hold.

Chinggayan Corner!

Lovers of the Misanthropist

Proud to be One!

Search This Blog

Venerators of the Fallen

Come One, Come All! Hear Ye, Hear Ye!!!

free counters